מאמר

תיק פטפטות חתולים נוזף בבעלים שלה


איזה רעשים מוזרים יש בדלת הכניסה, חושב כותב הסרטון. לאמיתו של דבר, טירידות הנזיפה המוזרות מגיעות מהחתול שלך. מה היא הייתה רוצה לומר בשפת החתולים? האם היא רעבה? האם היא רק רוצה להיכנס?

הקיטי עם דפוס הפרווה המצחיק יושב בצורה סטואטית מול הדלת ובהה במצלמה בטינה. בהמשך היא יושבת על הקיר וממשיכה להתלונן. גולת הכותרת היא מכה כפה קטנה אך מסוימת על הדלת ושריקה. אני מקווה שכף הקטיפה נרגע כבר עכשיו. נשמע די מפחיד.

פירוש נכון של השפה המדוברת: איך אתה מבין את החתול שלך

כפות קטיפה מבטאות את מצב רוחן באמצעות גוף ושפה מדוברת. אם אתה משתמש בשפת החתולים הזו בצורה נכונה ...